אסטרטגיה לקמפיין מודעות ציבורית לבצורת עבור משרד האנרגיה, רשות המים

חזרתי. בגלל הבצורת!

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ