אסטרטגיית מותג חדשה לבידול ויצירת העדפה בענף ההשכלה הגבוהה עבור המכללה האקדמית נתניה

שומרים אתכם רלוונטיים

שינוי תדמית דרך הורדת “המכללה” משם המוסד ומיתוגו מחדש

מיתוג המכללה לפני

שומרים אתכם רלוונטיים – קמפיין פרסומי להשקת האסטרטגיה החדשה