אסטרטגיה לקידום הנגשה במרחב הציבורי עבור משרד המשפטים, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

כשאתם לא מנגישים לנו - אתם מגבילים אותנו

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ