אסטרטגיית מותג חדשה ללקסוס בישראל

PERFECTION IS JUST THE BEGINNING

קמפיין פרסומי להשקת האסטרטגיה החדשה

משרד פרסום
לעומק התודעה