אסטרטגיית מותג להשקת המחלבה הראשונה בפפואה ניו גינאה

REAL MILK. REAL LOCAL.

REAL MILK. REAL LOCAL – השקת שפת מותג חדשה

REAL MILK. REAL LOCAL – השקת המוצרים החדשים

משרד פרסום
Media Playground