אסטרטגיה לקמפיין פרסומי להשקת דו”ח ועדת ביטון של משרד החינוך

משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ