אסטרטגיה לקמפיין פרסומי תדמיתי למנשאי בייבי ביורן

בגלל הנוחות, בשביל ההתפתחות

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
חברון זלצמן