אסטרטגיה לקידום ועידוד צריכת פירות וירקות בקרב הורים

״חצי-חצי״ - חצי מהצלחת אוכלים מה שרוצים,
וחצי שומרים לפרי או לירק

חצי-חצי: הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ