אסטרטגיה לקמפיין פרסומי תדמיתי למכללה ללימודי הנדסה אפקה

מהנדס, והרבה מעבר

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
DSAY