אסטרטגיה פרסומית לקמפיין עידוד רחצה בטוחה בים: לא נכנסים לים בלי מציל

הים חזק ממך – אל תתמודד איתו לבד

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ