אסטרטגיה לקידום ויצירת העדפה לדג ישראלי טרי מול היבוא המתחרה והזול מסין

יש דג ויש דג...
איזה דג אתם אוכלים?

הקמפיין הפרסומי

משרד פרסום
לפ״מ